Rahu

pw_pl_rahu01

Dia da semana: Sábado

Om bhraam bhreem bhraum sah rahave namah

rahRahu Mantra

Om ram’g rahve namah

rah1Rahu Mantra 1