Vênus – Shukra

venus shukra

Dia da Semana: Sexta-feira.

Om draam dreem draum sah shukraya namah

venShukra Mantra

Om shum shukraaye namah

ven1Shukra Mantra 1