Mercúrio – Budha

mercurio budha

Dia da Semana: Quarta-feira.

Om braam breem braum sah budhaya namah

merBudha Mantra

Om bum budhaaya namahmer1

Budha Mantra 1