Mangala – Marte

mangala

Dia da semana: Terça-feira.

Om kraam kreem kraum sah bhaumaya namah

mars

Mangala Mantra 1

Om ang angarkaaya namah

mars1Mangala Mantra 2